menu

Osudové ženy

Predaj balíka bol ukončený.


arrow_backspäť na výber

Skratka série: OŽ

Inteligentné, odvážne, manipulujúce, vzdorovité i vzdorujúce, ale i krehké, oddané, závislé od lásky, nezávislé od mužov. Také sú hrdinky z abonentného balíčka Osudové ženy. Ich cesta sa vymyká všednosti a idú za hranice dovoleného, pokúšajú osud priamo na jeho hrane, ale najmä nesú dôsledky za každé svoje rozhodnutie. Doba si pýta ženské hrdinky a v tých klasických sa zrkadlia moderné ženy. Nebojácne Antigony, nežné Giselle, týrané „krotké“, kruté Turandotky aj neuchopiteľné Heddy sú zrazu medzi nami.

Cena

1. kategória 97 €
2. kategória 79 €

Vysvetlivky

  • NB OB – Sála opery a baletu, nová budova SND
  • NB Č – Sála činohry, nová budova SND
  • Š – Štúdio
  • * - Chýbajúce termíny predstavení budú doplnené počas sezóny 2018/2019.

Obsah balíčka

Hedda Gablerová Činohra, NB Č *
Giselle Balet, HB 9. 11. 2018
Antigona Činohra, NB Č *
Krotká Činohra, Š/A *
Turandot Opera, NB OB 7. 5. 2019

© 2018 Slovenské národné divadlo. Všetky práva vyhradené. www.snd.sk