menu

Čo je to Abonentka?

Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka teda obsahuje vstupenky na konkrétne sedadlo a konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne v rámci sezóny 2018/2019.

Vyberte si tú svoju!

Aké sú výhody abonentiek?

  • možnosť výberu obľúbeného miesta v hľadisku v tých najlepších kategóriách
  • garancia rezervácie rovnakého miesta na všetkých vašich predstaveniach
  • úspora oproti bežnej cene vstupeniek pri väčšine balíkov
  • abonentka je prenosná, čiže ňou môžete potešiť aj svojich najbližších
  • v prípade zmeny predstavenia vám bude ponúknutá adekvátna náhrada
  • individuálny prístup vďaka vybranému pracovníkovi oddelenia predaja SND počas celého obdobia
  • možnosť zažiť atmosféru všetkých prvých premiér Opery a Baletu SND v prípade určeného ABO balíka
  • milá pozornosť vo forme Ročenky SND na sezónu 2018/2019

Usmernenia a pokyny

Kúpou abonentky ste si zabezpečili stálu rezerváciu vami vybraných miest v  príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté vo vašej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.

Na abonentke máte vyznačené svoje meno, číslo permanentky  – abonentky, názov série, názov sály (konkrétnej budovy SND) a miesto v sále.

Abonentku neodovzdávajte, nahrádza vstupenku a ukážete ju uvádzačke pri každom vstupe, ponecháte si ju na ďalšie predstavenia.

Termíny predstavení Opery a Baletu SND sú známe už pri kúpe abonentného balíka. Termíny predstavení Činohry SND oznamujeme na základe určenia prevádzky Činohry SND minimálne mesiac pred predstavením.

Termíny predstavení nie je možné meniť.

Abonentka je prenosná. Preto v  prípade, že vám termín predstavenia nevyhovuje a  nemôžete sa na ňom zúčastniť, môžete svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.

V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia zo strany SND vám bude ponúknutá adekvátna náhrada.

Kúpou abonentky sa zaväzujete dodržiavať a  rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú vám oznámené ako abonentné zo strany SND.

© 2018 Slovenské národné divadlo. Všetky práva vyhradené. www.snd.sk